თქვენ აქ ხართ

გამოხმაურებები

Besarion 15 აპრილი 2019, 11:01
Mat saitze cota rtuli iyo tavidan garkveva, rogor unda davregistrirebuliyavi tumca mere teleponze davreke da amixsnes, rom jer tanxa da dgheebis raodenoba unda mimetitebina.
Nika 12 აპრილი 2019, 10:39
am kompaniis shesaxeb araperi ar vicodi. Isic ki ar vicodi, rom saertod arsebobda. Sabednierod facebook-ze amomigdo reklama da gavige mati pirobebi. Chemtvis shesanishnavad swori kreditebis kompania aghmochnda, radgan 3000 lari mchirdeboda da mati maghali limiti madzlevda am tanxis mighebas kreditad.
Ika 10 აპრილი 2019, 11:42
monezas pliusi isaa rom grdzeli vadit shegidzlia agheba, tumca ufro meti tanxa mindoda vidre isini pirveli sesxis dros mtavazobdnen. Rac mtavaria bolos mainc damidastures krediti. Tumca sxva kompaniashi kidev patara onlain sesxis migheba momiwia, rom shemevso chems sasurvel tanxamde.
ეკატერინე 8 აპრილი 2019, 12:24
პირველ სესხზე მხოლოდ 250 ლარი შეიძლებოდა ამეღო თუ სწორად მახსოვს, თუმცა გადავწყვიტე ამეღო ეს პირველი სესხი მაშინ, როცა თანხა არ მჭირდებოდა. ეს სესხი დავაფრე და შემდგომში უკვე გამეზარდა ლიმიტი რამდენიმე ათას ლარამდე, ამიტომ ახლა ფინანსურად დაცულად ვგრძნობ თავს. ფული რომ დამჭირდეს, ვანდოს საიტზე შევალ და 15 წუთი ბარათზე მექნება.
ნანა 5 აპრილი 2019, 13:15
მონეზას აქვს სრულიად გამჭვირვალე პირობები. ყველა პროცენტი და გადასახადი ეგრევე მოცემული იყო, რომ მარტივად წამეკითხა. გამიგია სხვა ადამიანებისგან, რომ ზოგიერთი კომპანია ასე არ აკეთებს. ვფიქრობ, გამიმართლა, რომ მონეზაში ავიღე სწრაფი ონლაინ სესხი და შემდეგ მშვიდად დავფარე.
ლაშა 3 აპრილი 2019, 10:52
დღეს დავფარე სესხი და ძლივს ამოვისუნთქე. მიუხედავად იმისა, რომ დიდი ხანი ვარჩევდი კომპანიას, მაინც მეპარებოდა ეჭვი კონტინენტალ სითი კრედიტში. ვეცდები აღარ ავიღო სესხი, ნუ მაგრამ ამ კომპანიას გირჩევთ.
Gio 1 აპრილი 2019, 11:35
es kompania ar momewona, sesxi ar momces. Sadghac dainaxes, rom adre dagvianebit davfare sxva kompaniashi da amitom uari mitxres.
Beka 29 მარტი 2019, 10:56
Netcredit.ge dzalian mosaxerxebelia swrafi kreditebis aghebistvis, radgan gancxadebas dzalian male adastureben. Me ukve samjera amighia netcredit-shi krediti, amitom 500 laridan limit gamezarda 1000 laramde, rac aseve sasiamovnoa. Mixaria, rom netcredit.ge afasebs ertgul momxmareblebs.
ანასტასია 27 მარტი 2019, 12:06
ლენდოს საიტი მარტივი გამოსაყენებელია და ყველაფერს აკეთებენ იმისთვის, რომ კომფორტულად ავიღო კრედიტი.
მარიამი 25 მარტი 2019, 12:12
საკმაოდ კარგი სესხების აღების წარსული მაქვს, თუმცა ნეტკრედიტმა არ მომცა დადებითი პასუხი, ყველანაირი ახსნის გარეშე. მეორეჯერ რომ გავაგზავნე დადებითი პასუხი მივიღე, და უკვე დავფარე სესხი, კმაყოფილი საბოლოო ჯამში დავრჩი.

გვერდები

გამოხმაურებები

1click.ge
Besarion Mat saitze cota rtuli iyo tavidan garkveva, rogor unda davregistrirebuliyavi tumca mere teleponze davreke da amixsnes, rom jer tanxa da dgheebis raodenoba unda mimetitebina.
ZIPcredit
Nika am kompaniis shesaxeb araperi ar vicodi. Isic ki ar vicodi, rom saertod arsebobda. Sabednierod facebook-ze amomigdo reklama da gavige mati pirobebi. Chemtvis shesanishnavad swori kreditebis kompania aghmochnda, radgan 3000 lari mchirdeboda da mati maghali limiti madzlevda am tanxis mighebas kreditad.
Moneza
Ika monezas pliusi isaa rom grdzeli vadit shegidzlia agheba, tumca ufro meti tanxa mindoda vidre isini pirveli sesxis dros mtavazobdnen. Rac mtavaria bolos mainc damidastures krediti. Tumca sxva kompaniashi kidev patara onlain sesxis migheba momiwia, rom shemevso chems sasurvel tanxamde.
გამოხმაურებები →