თქვენ აქ ხართ

გამოხმაურებები

Nutsa 10 ივნისი 2019, 11:02
Krediton ert-erti ishviati kompaniaa sakartvelos bazarze, romelic mokle vaditac ki sakmaod maghal tanxas idzleva kreditad. Rogorc vici, mati maximaluri limiti 10000 lars sheadgens, tumca me amxela ar amighia da ramdenime atasi lari avighe roca mchirdeboda.
ვახტანგი 24 მაისი 2019, 10:40
კოპანია, რომელსაც ყოველთვის ვენდობი, ვხმარობ და ვრჩები კმაყოფილი. ძალიან ცუდად ვარ განწყობილი სესხის მიმართ, მაგრამ ასეთ კომპანიასთან როგორც ამიკა არ ვნერვიულობ!
ნატა 17 მაისი 2019, 16:55
ავირჩიე ეუროკრედიტი, რადგან მრავალწლიანი გამოცდილება აქვთ და ვენდობი. ძალიან მიხარია რომ ავირჩიე ეს კომპანია. საუკეთესო გარემო საუკეთესო პირობებთან ერთად.
ნიკა 8 მაისი 2019, 15:33
საიტის ერთ-ერთი დადებითი მხარე არის მისი გამჭირვალე და გასაგები პირობები.
სოსო 24 აპრილი 2019, 12:06
ცოტა რთულია აქ კრედიტის მიღება, დიდი ხანი ველოდი ჩემს განაცხადზე პასუხს, თუმცა ეს აიხსნება იმით, რომ საკმაოდ დიდი ლიმიტი აქვთ პირველივე სესხზე და ამიტომ კარგად უნდა შეამოწმონ კანდიდატი. მე 2000 ლარი მივიღე, რაც ძალიან გამომადგა იმ მომენტში.
Nugzar 24 აპრილი 2019, 12:05
Chemtvis mosaxerxebeli iyo sesxis dafarva mati filialidan rom sheidzleboda. Torem manamde mqonda sxva kompaniashi aghebuli da sul pay aparatebidan miwevda, rac gaugebari iyo chemtvis.
მარინა 22 აპრილი 2019, 10:44
მგონი 5 წუთიც არ იყო გასული მას შემდეგ რაც დავრეგისტრირდი მათ საიტზე და უკვე მესიჯი მომივიდა ტელეფონზე, რომ თანხა ჩამერიცხა. კმაყოფილი ვარ ასეთი სწრაფი მომსახურებით.
Besarion 15 აპრილი 2019, 11:01
Mat saitze cota rtuli iyo tavidan garkveva, rogor unda davregistrirebuliyavi tumca mere teleponze davreke da amixsnes, rom jer tanxa da dgheebis raodenoba unda mimetitebina.
Nika 12 აპრილი 2019, 10:39
am kompaniis shesaxeb araperi ar vicodi. Isic ki ar vicodi, rom saertod arsebobda. Sabednierod facebook-ze amomigdo reklama da gavige mati pirobebi. Chemtvis shesanishnavad swori kreditebis kompania aghmochnda, radgan 3000 lari mchirdeboda da mati maghali limiti madzlevda am tanxis mighebas kreditad.
Ika 10 აპრილი 2019, 11:42
monezas pliusi isaa rom grdzeli vadit shegidzlia agheba, tumca ufro meti tanxa mindoda vidre isini pirveli sesxis dros mtavazobdnen. Rac mtavaria bolos mainc damidastures krediti. Tumca sxva kompaniashi kidev patara onlain sesxis migheba momiwia, rom shemevso chems sasurvel tanxamde.

გვერდები

გამოხმაურებები

Crediton
Nutsa Krediton ert-erti ishviati kompaniaa sakartvelos bazarze, romelic mokle vaditac ki sakmaod maghal tanxas idzleva kreditad. Rogorc vici, mati maximaluri limiti 10000 lars sheadgens, tumca me amxela ar amighia da ramdenime atasi lari avighe roca mchirdeboda.
Amica
ვახტანგი კოპანია, რომელსაც ყოველთვის ვენდობი, ვხმარობ და ვრჩები კმაყოფილი. ძალიან ცუდად ვარ განწყობილი სესხის მიმართ, მაგრამ ასეთ კომპანიასთან როგორც ამიკა არ ვნერვიულობ!
Eurocredit
ნატა ავირჩიე ეუროკრედიტი, რადგან მრავალწლიანი გამოცდილება აქვთ და ვენდობი. ძალიან მიხარია რომ ავირჩიე ეს კომპანია. საუკეთესო გარემო საუკეთესო პირობებთან ერთად.
გამოხმაურებები →