თქვენ აქ ხართ

როგორ მოიქცეს მსესხებელი, თუ მას წარმოეშვა კრედიტთან დაკავშირებული პრობლემები?

28 ივლისი 2016

ყველაზე მოწესრიგებულმა მსესხებელმაც კი შეიძლება დაკარგოს სამსახური, ან წარმოეშვას ფორს-მაჟორული გარემოებები, რომელიც იმოქმედებს მის შემოსავალზე. როგორ უნდა მოიქცეს ის კრედიტთან დაკავშირებით?ასეთ სიტუაციაში მთავარია მოქმედება.

ნებისმიერი უმოქმედობა მსესხებელს მხოლოდ დამატებით პრობლემებს მოუტანს. კრედიტი და კრედიტორებისგან სატელეფონო ზარების რაოდენობა მხოლოდ გაიზრდება. ამის გარდა, დავალიანების გადახდევინებასთან დაკავშირებული ბანკის ხარჯებიც მსესხებლის გადასახდელი გახდება.
ამიტომ, გადახდის ვადის გადაცილებამდე აუცილებელია ბანკთან დაკავშირება. ამით მსესხებელი ბანკს თავის პასუხისმგებლობას აჩვენებს, რითაც იმსახურებს ბანკის ნდობას. ბანკიც დაინტერესებულია კრედიტის გადახდაში, ამიტომ შესაძლებელია საერთო ძალებით ყველასთვის მისაღები გადახდის გზის გამონახვა.
მსესხებლის პრობლემის შესაბამისად ბანკის კონსულტანტს შეუძლია საკითხის გადაწყვეტის რამდენიმე ვარიანტის შემოთავაზება. თუ მსესხებელმა დაკარგა სამსახური და ახალი სამსახურის მოსაძებნად მას სჭირდება დრო, ბანკს შეუძლია საკრედიტო არდადეგების შემოთავაზება. საკრედიტო არდადეგები -არის პერიოდი, რომლის დროსაც მსესხებელი ან სრულად თავისუფლდება საკრედიტო დავალიანების გადახდისგან, ან იხდის მხოლოდ პროცენტებს ძირითადი თანხის დაფარვის გარეშე.

მეორე გამოსავალი–კრედიტის ვადის გაგრძელებაა. ამის შედეგად კრედიტის გადასახდელი ყოველთვიური თანხა -შემცირდება. თუ კლიენტი დარწმუნებულია, რომ მისი პრობლემა დროში გაიწელება, შეიძლება მიმართოს ამ გამოსავალს.

მოქალაქეებს, რომლებმაც რამდენიმე ძვირი კრედიტი გამოიტანეს სხვადასხვა ბანკიდან, შეუძლიათ მიმართონ კრედიტების გაერთიანების მომსახურებას. ასეთ შემთხვევაში ხდება ერთიანი კრედიტის გაფორმება დაბალი განაკვეთით, რომლითაც ხდება ძველი ვალების გადახდა. ახლა მსესხებელი იხდის მხოლოდ ერთ კრედიტს. განაკვეთის წყალობით, ყოველთვიური გადასახდელი თანხა შემცირდება.

მომწონდა?
მე მომწონს!

0

თქვენ შეაფასეთ ეს საქონელი


წაიკითხეთ ასევე:

← წინა

გამოხმაურებები

Crediton
Nutsa Krediton ert-erti ishviati kompaniaa sakartvelos bazarze, romelic mokle vaditac ki sakmaod maghal tanxas idzleva kreditad. Rogorc vici, mati maximaluri limiti 10000 lars sheadgens, tumca me amxela ar amighia da ramdenime atasi lari avighe roca mchirdeboda.
Amica
ვახტანგი კოპანია, რომელსაც ყოველთვის ვენდობი, ვხმარობ და ვრჩები კმაყოფილი. ძალიან ცუდად ვარ განწყობილი სესხის მიმართ, მაგრამ ასეთ კომპანიასთან როგორც ამიკა არ ვნერვიულობ!
Eurocredit
ნატა ავირჩიე ეუროკრედიტი, რადგან მრავალწლიანი გამოცდილება აქვთ და ვენდობი. ძალიან მიხარია რომ ავირჩიე ეს კომპანია. საუკეთესო გარემო საუკეთესო პირობებთან ერთად.
გამოხმაურებები →