თქვენ აქ ხართ

როგორ მივიღოთ სესხი?

18 ოქტომბერი 2016

მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებს, ბანკებისგან განსხვავებით, არ აქვთ მსესხებლების მიმართ მკაცრი მოთხოვნები. ჩვეულებრივ ეს მოთხოვნები მინიმალურია და ძირითადად ეხება მსესხებლის ასაკს.

კომპანია Moneyman-ში აღნიშნავენ, რომ ძირითადი მოთხოვნები მსესხებლის მიმართ არის 20 წლამდე ასაკი. კომპანია Lendo-ში სწრაფი სესხი ხელმისაწვდომია საქართველოს 20-დან 75 წლამდე ასაკის მოქალაქეებისთვის.

კომპანია Mozo-ს საიტზე შეგიძლიათ გაიგოთ, რომ მსესხებლების მიმართ ძირითადი მოთხოვნები დაკავშირებულია ასაკთან, რომელიც უნდა იყოს 22-65 წლამდე.

ასევე მსესხებელი უნდა იყოს საქართველოს მოქალაქე, პასპორტი.

მეტი ინფორმაცია მოცემულია კომპანია OK Credit-ის საიტზე. აქ ნათქვამია, რომ მსესხებელი უნდა აკმაყოფილებდეს შემდეგ მოთხოვნებს: მსესხებელი უნდა იყოს საქართველოს მოქალაქე, ასაკი 20-დან 60 წლამდე, ჰქონდეს აქტიური საბანკო ანგარიში. ასევე კომპანიაში მიაქცევენ ყურადღებას მსესხებლის სტაბილური შემოსავალის არსებობას და აქვს თუ არა ამჟამად მსესხებელს დავალიანება სხვა საფინანსო ორგანიზაციების მიმართ.

როგორც ვხედავთ, საერთო ჯამში მოთხოვნები არ არის რთული. მიკროსაფინანსო ორგანიზაციები არ მოითხოვენ კლიენტებისგან თავდებების მოყვანას ან გირაოს წარმოდგენას.

ამაში მდგომარეობს სწრაფი სესხების უპირატესობა. თუ მსესხებელს სასწრაფოდ ესაჭიროება ფული, მაგალითად, რაიმე ნივთის სასწრაფო შეძენისთვის, მას არ მოუწევს ამაზე დიდი დროის დახარჯვა. საკმარისია ონლაინ კომპანიის არჩევა და განაცხადის შეტანა.

უკვე რამდენიმე წუთში მიღებული იქნება გადაწყვეტილება და, თუ პასუხი დადებითი იქნება, ასეთ შემთხვევაში თანხა დღის განმავლობაში დაჯდება მსესხებლის საბანკო ანგარიშზე. ეს ძალიან მოსახერხებელია და მნიშვნელოვნად დაზოგავს მსესხებლის დროს.

კიდევ ერთი დადებითი მხარე მდგომარეობს იმაში, რომ მიკროსაფინანსო ორგანიზაციები მუშაობენ ოცდაოთხსაათიან რეჟიმში. ეს იმას ნიშნავს, რომ თუ ფული დაგჭირდათ გვიან ღამით, როდესაც ბანკები უკვე დაკეტილია, ხოლო მეგობრებისთვის მიმართვა უკვე გვიანია, ასეთ შემთხვევაში დაგეხმარებათ სწრაფი სესხები. დატოვეთ განცხადება და მიიღეთ ფული დღე-ღამის ნებისმიერ დროს.

მომწონდა?
მე მომწონს!

0

თქვენ შეაფასეთ ეს საქონელი


წაიკითხეთ ასევე:

← წინა

გამოხმაურებები

lendo
მარიამი1 ლენდოს ვხმარობ საჭიროების შემთხვევაში, რადგან ჩემთვის მთავარი კრიტერიუმები აქვს. მაგალითად ის, რომ დაბალი საპროცენტო განაკვეთი აქვს ან ისიც, რომ ერთდროულად რამდენიმე სესხის გააქტიურებაა შესაძლებელი.
Crediton
ნანა რეიტინგის მიხედვით ყველაზე მაღალი ადგილი უკავია და ამიტომ ავიღე აქ სესხი. წარმატებით ავიღე და წარმატებით დავფარე!
Continental City Credit
ნატა ძალიან კარგი და მისასალმებელი ფუნქცია აქვს კომპანიას ბიზნესის სესხის ტიპის აღების საშუალება.
გამოხმაურებები →