თქვენ აქ ხართ

როგორ გააგრძელოთ სესხის ვადა?

18 სექტემბერი 2016

როცა მსესხებელი დგება სესხის დაფარვასთან დაკავშირებული სირთულეების წინაშე, მიკროსაფინანსო ორგანიზაციები სთავაზობენ მას სესხის გადავადებას. შესაძლოა ასეთი გადავადება დაეხმაროს მსესხებელს თავისი ფინანსური მდგომარეობის გააუმჯობასა და ფუნანსური ვალდებულებების შესრულებაში.

თუ მსესხებელი დროულად არ დაფარავს სესხს, მაშინ ვალის თანხას დაემატება ჯარიმები, როგორც ერთჯერადი, ისე ყოველდღიური ვადაგადაცილებისთვის. ამის გარდა მონაცემები მოვალის შესახებ შევა მონაცემთა ბაზაში, რომელმაც მომავალში შესაძლოა მსესხებელს ხელი შეუშალოს ახალი სესხების მიღებაში.

ყველა ამ უსიამოვნების თავიდან აცილების მიზნით, წინასწარ მოიძიეთ პრობლემული სიტუაციიდან გამოსავალი გზები. ამისთვის ბევრი მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია სთავაზობს მომხმარებელს სესხის ვადის გაგრძელებას.

მაგალითისთვის, კომპანია Lendo აძლევს მსესხებელს გადახდის გადავადების შესაძლებლობას 7, 14 ან 30 დღით. OnlineCredit-ის საიტზე ნათქვამია, რომ შესაძლებელია კრედიტის ვადის გაგრძელება 1-დან 720 დღემდე, თუ სესხის დაფარვის ვადის გადაცილება არ აღემატება 30 დღეს.

თითოეულ კომპანიას სესხის გაგრძელების საკუთარი პირობები აქვს. ზოგიერთი კომპანია მომსახურების მიღების მიზნით სთავაზობს მხოლოდ სესხის პროცენტების დაფარვას. სხვა კომპანიები მზად არიან გააგრძელონ სესხის ვადა სპეციალური საკომისიოების გადახდის შემთხვევაში.

სესხის ვადის გაგრძელების მიზნით, კლიენტებს შეუძიათ ისარგებლონ საბანკო ბარათებით და სპეციალური გადახდის სერვისებით, ინტერნეტ-ბანკით, გადახდის ტერმინალებით ან ბანკების სერვის-ცენტრებით.

სესხის გაგრძელების მომსახურება წარმოადგენს ერთ-ერთ ზომას, რომელსაც კომპანიები სთავაზობენ რთულ სიტუაციაში ჩავარდნილ მომხმარებლებს. კომპანიებს სხვა შესაძლებლობებიც გააჩნიათ, თუმცა ისინი ხელმისაწვდომია მხოლოდ ისეთი კლიენტებისთვის, რომლებიც არ ემალებიან კრედიტორებს, არამედ მათთან ერთად ეძებენ გამოსავალს რთული სიტუაციებიდან.

მომწონდა?
მე მომწონს!

0

თქვენ შეაფასეთ ეს საქონელი


წაიკითხეთ ასევე:

← წინა

გამოხმაურებები

lendo
მარიამი1 ლენდოს ვხმარობ საჭიროების შემთხვევაში, რადგან ჩემთვის მთავარი კრიტერიუმები აქვს. მაგალითად ის, რომ დაბალი საპროცენტო განაკვეთი აქვს ან ისიც, რომ ერთდროულად რამდენიმე სესხის გააქტიურებაა შესაძლებელი.
Crediton
ნანა რეიტინგის მიხედვით ყველაზე მაღალი ადგილი უკავია და ამიტომ ავიღე აქ სესხი. წარმატებით ავიღე და წარმატებით დავფარე!
Continental City Credit
ნატა ძალიან კარგი და მისასალმებელი ფუნქცია აქვს კომპანიას ბიზნესის სესხის ტიპის აღების საშუალება.
გამოხმაურებები →